Klausimai - atsakymai

Klausimai apie konkurso sąlygas ir prašymai joms paaiškinti gali būti siunčiami: ajokubaitis@pst.lt.
Paklausimų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo pateikimo termino pabaiga: 2019 m. kovo mėn. 20 d.